Projekt Promocija Dobrne 2021

Promocija Dobrne 2021

  • Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna se je uspešno prijavil na Javni razpis »za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021«. V okviru projekta Promocija Dobrne 2021 načrtujemo izvesti sledeče aktivnosti:
  • oblikovanje logotipa destinacije,
  • priprava, oblikovanje in tisk vsebine za razstavo Dobrna skozi čas,
  • oglaševanjem razstave Dobrna skozi čas na domačem in tujem trgu,
  • ponatis turističnega vodnika Po Dobrni in
  • izdelava promocijskega filma za promocijo novega doživetja na spletni strani in družabnih omrežjih destinacije.

Projekt Promocija Dobrne 2021 je za našo destinacijo Dobrna izredno pomemben, saj nam bo s pridobljenimi sredstvi v višini 14.700 € (z 90 % vračilom upravičenih stroškov) omogočil večjo promocijo sicer bogate in trajnostno naravnane turistične ponudbe Dobrne.

Projekt Promocija Dobrne 2021 sofinancira  Slovenska turistična organizacija v skladu z Javnim razpisom »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021«.

Torna su

Il sito web utilizza i cookies per garantire una migliore esperienza agli utenti e per raccogliere informazioni statistiche sull’uso del sito.

X
Skip to content