O zavodu

Javni zavod za turizam, sport i kulturu Dobrna

ZTŠK Dobrna
Dobrna 1 a, 3204 Dobrna (potražite nas na TIC Dobrna – Dobrna 19 b; 3204 Dobrna)

Matični broj: 3597121000
Porezni broj: 54340306
Transakcijski račun: SI 56 0135 5600 0000 138
Pravno-organizacijski oblik: 0355 – javna ustanova

Telefon: 00 386 (3) 780 10 64
E-mail: tic@dobrna.si
Osnivač: Općina Dobrna
Direktorica: Marija Švent
Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka: gđa. Mateja Smrečnik, univ.dipl. prav.

TIJELA ZAVODA:

U skladu s člankom 10. Odluke o osnivanju javnog zavoda za turizam, sport i kulturu Dobrna
(Službeni glasnik RS, br. 18/09) tijela Zavoda su:
– direktor i
– vijeće.

Direktorica ZTŠK Dobrna: gđa. Marija Švent

Članovi Vijeća ZTŠK Dobrna:
-g. Primož Rošer (predsjednik);
-gđa. Vera Horjak Kravos (zamjenica predsjednika);
-gđa. Branka Gal (članica);
-g. Ivan Krulec (član);
-g. Martin Brecl (član) i
-gđa. Mateja Smrečnik (članica).

DJELATNOST ZAVODA:

Javni zavod za turizam, sport i kulturu Dobrna osnovan je 2009. godine s ciljem promicanja i razvoja turizma te oblikovanja sveobuhvatne turističke ponude na području općine Dobrna.
Jedna od osnovnih zadaća Zavoda je briga za promicanje i razvoj sporta u općini Dobrna, kao i briga za očuvanje, djelovanje, promicanje i sveobuhvatan razvoj kulturnih aktivnosti u općini, što uključuje i brigu za očuvanje, upoznavanje, razumijevanje, prezentaciju i marketing kulturne i prirodne baštine Općine Dobrna.

Javni zavod za turizam, sport i kulturu Dobrna raspolaže prostorijama Doma kulture Dobrna, Tržnice Dobrna i Crne kuhinje kod Šumeja, isto tako brine i o tržišnom iznajmljivanju prostorija.

Javni zavod za turizam, sport i kulturu Dobrna također obavlja poslove Tic-a Dobrna.

Logotip

logo_ztsk

Logotip se sastoji od tipografije naziva – Zavod za turizam, sport i kulturu Dobrna te simbola koji je sastavljen od stiliziranih linija. Simbol je u zelenoj, žutoj i plavoj boji i povezan je s bojama grba općine Dobrna (zelena, žuta, plava boja).
Svakom retku odnosno sadržaju pripada određena boja:
ZELENA – TURIZAM – simbolizira prirodu, proljeće, livade, šume, brda, brežuljke, opuštanje, svježinu, život, rast …
ŽUTA – SPORT – dinamika, energija, sunce, snaga, vitalnost, aktivnost, radost …
PLAVA – KULTURA, simbol najviših vrijednosti, mudrosti, duha, mira, vode, rijeka, …
Crte čine dinamičnu kompoziciju i ljudski lik (zelena priroda – turizam i čovjek: u nogama žuta boja – sport, u glavi i rukama plava – kultura). Polazna točka bio je grb Dobrne – od linija izvora i valovite podloge.

Scroll to Top

Web-mjesto koristi kolačiće kako bismo Vam pružili bolji korisnički doživljaj i omogućili praćenje statistike posjeta.

X
Skip to content